มูลนิธิศูนย์ฮอทไลน์ ปรึกษาปัญหาชีวิต และโรคเอดส์ โทรฟรีทั่วประเทศ
ยุติการตั้งครรภ์ที่ถูกกฎหมาย
17 กันยายน 2563 18:52
จำนวนผู้ตอบ 2 คน
ท้องไม่พร้อม ต้องการยุติการตั่งครรภ์ ต้องทำอย่างไร
27 สิงหาคม 2563 19:48
จำนวนผู้ตอบ 5 คน
ท้องไม่พร้อม ต้องการยุติการตั่งครรภ์ ต้องทำอย่างไร
27 สิงหาคม 2563 19:47
จำนวนผู้ตอบ 0 คน
ท้องไม่พร้อม อยากยุติการตั้งครรภ์
27 สิงหาคม 2563 03:31
จำนวนผู้ตอบ 0 คน
ท้องไม่พร้อม
19 สิงหาคม 2563 08:07
จำนวนผู้ตอบ 0 คน
ท้องไม่พร้อม
19 สิงหาคม 2563 07:59
จำนวนผู้ตอบ 1 คน
อยากให้พ่อตาย
12 สิงหาคม 2563 10:22
จำนวนผู้ตอบ 0 คน
การตั้งครรภ์ไม่พึ่งประสงค์
7 สิงหาคม 2563 14:53
จำนวนผู้ตอบ 1 คน
ตั้งครรภ์
1 สิงหาคม 2563 21:11
จำนวนผู้ตอบ 0 คน
การทำแท้งแบบถูกกฎหมาย​
30 กรกฎาคม 2563 07:32
จำนวนผู้ตอบ 0 คน
ขอคำปรึกษาครับ
29 กรกฎาคม 2563 10:57
จำนวนผู้ตอบ 0 คน
การกินยคุมฉุกเฉิน
22 กรกฎาคม 2563 06:57
จำนวนผู้ตอบ 0 คน
กาตั้งท้อง
6 กรกฎาคม 2563 13:11
จำนวนผู้ตอบ 0 คน
กลัวท้องค่ะ
3 กรกฎาคม 2563 11:26
จำนวนผู้ตอบ 0 คน
ท้องไม่พร้อม
30 มิถุนายน 2563 19:50
จำนวนผู้ตอบ 2 คน

กลับด้านบน