มูลนิธิศูนย์ฮอทไลน์ ปรึกษาปัญหาชีวิต และโรคเอดส์ โทรฟรีทั่วประเทศ
จิดตกกับเพื่อนร่วมงาน
20 สิงหาคม 2565 15:34
จำนวนผู้ตอบ 1 คน
ท้องไม่พร้อม
20 สิงหาคม 2565 08:48
จำนวนผู้ตอบ 3 คน
ตั้งครรภ์ไม่พร้อม
17 สิงหาคม 2565 10:21
จำนวนผู้ตอบ 0 คน
ท้องไม่พร้อม
23 กรกฎาคม 2565 08:44
จำนวนผู้ตอบ 0 คน
เรื่อง การตั้งครรภ์
20 กรกฎาคม 2565 20:17
จำนวนผู้ตอบ 1 คน
ประจำเดือนของแฟนไ่ม่มากลัวท้องมากๆ
14 มิถุนายน 2565 11:20
จำนวนผู้ตอบ 1 คน
การทานยาคุม
25 พฤษภาคม 2565 11:54
จำนวนผู้ตอบ 1 คน
ท้องไม่พร้อม
24 พฤษภาคม 2565 05:26
จำนวนผู้ตอบ 1 คน
ยุติการตั้วครรภ์ ทำอย่างไรครับ
8 พฤษภาคม 2565 01:24
จำนวนผู้ตอบ 2 คน
ท้องไม่พร้อม
3 พฤษภาคม 2565 01:19
จำนวนผู้ตอบ 1 คน
ท้องคอนอายุมากเคยแท้งมาแล้ว4ครั้ง
3 เมษายน 2565 04:45
จำนวนผู้ตอบ 1 คน
ยุติการตั้งครรภ์
24 กุมภาพันธ์ 2565 23:41
จำนวนผู้ตอบ 4 คน
ประจำเดือนมาก่อนกำหนด
23 กุมภาพันธ์ 2565 13:50
จำนวนผู้ตอบ 0 คน
การกินยาฉุกเฉิน
20 กุมภาพันธ์ 2565 18:41
จำนวนผู้ตอบ 0 คน
เรื่องท้องไม่พร้อม
8 กุมภาพันธ์ 2565 00:06
จำนวนผู้ตอบ 2 คน

กลับด้านบน