มูลนิธิศูนย์ฮอทไลน์ ปรึกษาปัญหาชีวิต และโรคเอดส์ โทรฟรีทั่วประเทศ

จิตวิทยาของคนไทย: พระสร้างคน คนสร้างพระ

จิตวิทยาของคนไทย: พระสร้างคน คนสร้างพระ

ISBN: 974-90104-7-7
พิมพ์ครั้งที่ 1 ..2549
ภาษาไทย หนังสือแจกฟรี


ผู้แต่ง: อรอนงค์ อินทรจิตร
รายละเอียด: แนวคิดทางจิตวิทยาของคนไทยในการสร้างพระพุทธรูป รวมทั้งอุปสรรคและปัญหาที่เกิดขึ้น

หมายเหตุ: ขอรับแจกได้ไม่เกินคนละ 1 เล่ม โดยส่งแสตมป์เป็นค่าจัดส่ง 20 บาทมายังมูลนิธิหรือโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารจำนวน 20 บาท หรือสามารถหาอ่านได้ที่หอสมุดแห่งชาติ


กลับด้านบน