มูลนิธิศูนย์ฮอทไลน์ ปรึกษาปัญหาชีวิต และโรคเอดส์ โทรฟรีทั่วประเทศ

เหตุเกิดในโรงพยาบาล / The Hospital (พิมพ์ครั้งที่ 2)

เหตุเกิดในโรงพยาบาล / The Hospital (พิมพ์ครั้งที่ 2)

ISBN: 974-88372-5-4
พิมพ์ครั้งที่ 2 ..2544
ภาษาไทย ราคา 90 บาท


ผู้แต่ง: อรอนงค์ อินทรจิตร
รายละเอียด: เรื่องของอุบัติเหตุทางการแพทย์ที่เกิดขึ้นในสังคมไทย เพื่อเป็นอุทาหรณ์แห่งความไม่ประมาท

หมายเหตุ: สั่งซื้อโดยตรงที่มูลนิธิศูนย์ฮอทไลน์


กลับด้านบน